onsdag 8 juni 2011

Bredbandstrategi för Skåne tar helhetsgrepp på framtida utbyggnad


Sedan början av 2000-talet har ett bredbandsnät, BAS-nätet, byggts ut till Skånes alla tätorter, vilket gett en majoritet av skåningarna tillgång till bredband. Men för att hänga med i utvecklingen och möta framtidens alltmer digitaliserade samhälle krävs större kapacitet. 2011-05-27Regionala tillväxtnämnden har därför utarbetat ett förslag till Bredbandsstrategi för Skåne. Syftet med denna......[Läs hela artikeln / Gå till källan]