fredag 1 juni 2012

Lunds universitet etablerat i Los Angeles

Sedan januari i år har Lund University Foundation (LUF), lärosätets avdelning för extern "fundraising", ett kontor i Los Angeles i USA. Syftet är att öka mängden och storleken på de donationer, gåvor och forskningsbidrag som amerikanska privatpersoner och företag ger universitet. Man hoppas givetvis främst på f.d. studenter och gästforskare. Eftersom kontoret i sig självt är helt finansierat av donationer kommer alla bidrag som LUF lyckas dra in att direkt hamna på universitets pluskonto. Från första dollarn.