onsdag 22 augusti 2012

Jättekonferens i Malmö

Idag inleds tvådagarskonferensen KOMMEK 2012 i Malmö med hela 3000 deltagare. KOMMEK behandlar ämnen av intresse för såväl tjänstemän som förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner i Sverige. Spännvidden på seminarierna är stor men tonvikten ligger på ekonomi och styrning.

Läs mer på KOMMEKs hemsida.