tisdag 12 januari 2010

Fehmarn Bält-förbindelse klar 2018


Det är åtta år kvar tills byggnadsverket ska stå klart. Men nu börjar arbetet med att finna lämpliga platser för produktionen av bropelare och annat till förbindelsen över Fehmarn Bält.

Bygget av den dansk-tyska förbindelsen väntas bli uppdelat i minst tre större kontrakt. Kostnaden beräknas bli mer än 45 mdr svenska kr kust till kust för en bro och mer än 56 miljarder svenska kronor för en tunnel.
Det behövs fyra till sex tillverkningsplatser och i slutänden är det de entreprenörer som vinner kontrakten som bestämmer var tillverkning och arbeten ska ske. Men redan nu anmodas kommuner som är intresserade att profilera sig, det vill säga ordna med nödvändig infrastruktur och planering samt behövliga tillstånd.
Enligt det statliga danska planeringsbolaget Femern A/S är det optimala att tillverkningen av brofundament och bropelare placeras inom en radie på 8–12 mil från själva förbindelsen. Det betyder att många områden i Tyskland och Danmark kan komma i frå...[Läs hela artikeln / Gå till källan]