onsdag 22 december 2010

Paulsson taxeras upp med 28 miljoner


Fastighetsägare Arne Paulsson eftertaxeras med över 28 miljoner. Det har Skatteverket beslutat efter att ha underkänt Arne Paulssons utflyttning till Österrike. Skatten gäller reavinster på aktieförsäljning mellan Paulssons olika bolag....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsägare Arne Paulsson eftertaxeras med över 28 miljoner. Det har Skatteverket beslutat efter att ha underkänt Arne Paulssons utflyttning till Österrike. Skatten gäller reavinster på aktieförsäljning mellan Paulssons olika bolag.


LUND. Det är Utlandskattekontoret i Malmö som granskat Arne Paulssons verksamhet sedan han officiellt lämnade Sverige och flyttade till Österrike i december 2004. Bedömningen är att Arne Paulsson hela tiden haft sin egentliga hemvist i Sverige och därför ska beskattas här.

2004 gjordes en rad transaktioner mellan Arne Paulssons olika bolag som ledde till kapitalvinster. Dessa vinster ska han enligt Skatteverket betala skatt för i Sverige. Sammanlagt tillförs han 15,3 miljoner i skatt, skattetillägg och ränta.

Även 2008 gjorde omstruktureringar i bolagen som ledde till vinster som ska beskattas i Sverige. För taxeringsåret 2009 påförs Paulsson 12,8 miljoner.

Genom sin advokat Pontus Bergman har Arne Paulsson hävdat att han ska beskattas i Österrike dit han flyttat. Det hade i princip inneburit att han sluppit betala skatt helt och hållet.

– En lucka i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike som gällde vid den tiden gjorde att Österrike inte beskattade vinster som uppstått i ett annat land, förklarar Thomas Rönnerhed, kontorschef vid Utlandskattekontoret i Malmö.

Sedan flytten till Österrike har Arne Paulsson uppgett att han inte har någon fast adress i Lund. Han har övernattat hos bekanta och ibland lånat bostad av sonen, på vilken den tidigare bostaden på Bredgatan skrevs över då han utflyttade.

Trots att Arne Paulsson officiellt skilde sig 1999 var han och hustrun sammanboende fram till hans flytt då hon fick en lägenhet i samma hus. Bohaget skrevs över på henne men Arne Paulsson har hela tiden betalat hemförsäkringen. Hon har även därefter använt sig av hans kontokort vilket enligt Skatteverket indikerar att de haft en ”hushållsgemenskap.”

”Tiden för din utvandring synes ha större samband med omstruktureringarna inom Paulssonkoncernen än med ditt privatliv, skriver Skatteverket i sitt omprövningsbeslut.

Inte heller myndigheterna i Österrike anser att Arne Paulsson haft sin huvudsakliga hemvist där. Han har inte haft några ekonomiska engagemang där, utan istället ett omfattande nätverk av företag i Sverige.

Att han har fem barn i Sverige, från år 2007 alltmer befunnit sig i Sverige och kör med en svenskregistrerad bil i Österrike är andra faktorer som gör att de österrikiska myndigheterna menar att Arne Paulsson hela tiden varit bosatt i Sverige.

Sedan den 12 oktober i år är Arne Paulsson åter mantalskriven på Bredgatan i Lund.