söndag 15 januari 2012

Galleria kan lyfta centrum

Trots goda förutsättningar har Lunds centrumhandel de senaste åren utvecklats mycket dåligt. Många är de analyser och åtgärdsförslag som framförts. Öresundsbloggen vill peka på en mycket viktig pusselbit som dock fått för lite uppmärksamhet i diskussionen, en uppenbar brist i stadens handelsutbud: Lund saknar en citygalleria! Alltså ett större köpcentrum beläget mitt i stan. En shoppingattraktion som kan fungera som "magnet" för innerstaden och som därmed kan bidra till att hjälpa även övriga butiker i centrum att uppnå tillräckligt kundunderlag.

I Skånska Dagbladet kan vi idag läsa en intervju med Christer Wallin (M), ordförand för Lunds Citysamverkan. Föreningen ska försöka ta fram konkreta förslag på åtgärder som ska bidra till ett mer levande centrum och livligare handel. Än så länge är förslagen tydligen få till antalet, men en välkommen nyhet är att man äntligen bestämt sig för att försöka ändra den pessimistiska och negativa inställning om Lunds innerstad som spridit sig bland politiker, handlare och Lundabor! På senare tid har det blivit som en ond spiral som bidragit till orättvis stigmatisering och självuppfyllande profetior. Men nu är det alltså dags att ändra på den attityden!

Öresundsbloggen välkomnar denna mer positiva inställning till Lunds centrumhandel och den diskussion som måste föras kring framtida utveckling och tillväxt. Faktum är att potentialen i själva verket är mycket stor. Lund har goda förutsättningar att få till stånd en av Sveriges mest levande innerstadsmiljöer:

>> TÄT OCH URBAN BEBYGGELSE: Det medeltida gatumönsret i Lund bidrar till att det är korta gångavstånd och till att gator och gränder känns levande med fotgängare och fordon i rörelse och ständig interaktion.

>> VÄLTRAFIKERAT CENTRUM: Lund C gick nyligen om Malmö Centralstation som landets fjärde mest trafikerade järnvägsstation. Mängder av människor passerar dagligen genom Lunds centrum på sin väg till någon av stadens ledande arbetsgivare. Inpendlingen är stor. Lägg därtill busstrafiken, vars linjenät är utformat så att nästan alla bussar åker genom centrum, samt de många cyklisterna.

>> UNG & VÄXANDE BEFOLKNING: Lund är en av Sveriges snabbast växande städer. Staden domineras av en ung och välutbildad befolkning. Många studenter har ännu inte införskaffat egen bil, vilket gör att de är bundna till cykel och kollektivtrafik. Detta skapar goda förutsättningar för centrumhandeln att hävda sig i konkurrensen med externa köpcentra.

>> SPÄNNANDE STADSUTVECKLING: Nyligen invigdes Domkyrkoforum och inom kort är utbyggnaden av Saluhallen slutförd. Lägg därtill framtida projekt såsom spårvagnstrafik, kongresscentrum, Kristallen, ett större Resecentrum, utveckling av Västra Stationstorget, ny innestadsbebyggelse på Sockerbruksområdet, tomten vid Eos-hallen, utbyggnaden av Stadsparken och ett eventuellt kulturhus. Allt detta ger goda förutsättningar för centrumhandeln att växa!


Så varför är då innerstadshandeln ändå i sådan kris, trots alla de goda förutsättningarna ovan? Vi vill peka på en mycket viktig pusselbit som tyvärr saknas i Lunds handelsutbud: En stor citygalleria! Alltså ett köpcentrum beläget mitt i stan. En shoppingattraktion som kan fungera som magnet för innerstaden och som därmed kan bidra till att hjälpa även övriga butiker i centrum att uppnå tillräckligt kundunderlag. Som sagt, det är inte kunderna det är brist på (Lund är en stor och växande stad, och Nova går ruskigt bra!) - det är brist på incitament. Det finns med andra ord för få anledningar för kunden att besöka city.

Öresundsbloggen vågar, efter en översiktlig nätundesökning, slå fast att Lund antagligen är den enda större staden i Sverige som saknar ett köpcentrum inne i city. Faktum är att även betydligt mindre städer i regel har en större galleria eller liknande beläget i centrum. Se där ett av de viktigaste skälen till att Lund i jämförelse med många andra orter har en i stagnerande centrumhandel.

Tyvärr tycks det som att ordet köpcentrum fått en generellt negativ klang, som om ett köpcentrum alltid är av ondo för centrumhandeln - oavsett var det är lokaliserat. Så är det givetvis inte. Det stämmer däremot att shoppingcentra utanför innerstäderna bidrar till att kunderna lämnar city (eftersom kunder söker "shoppingattraktioner"), vilket då riskerar att dräneras på ett fullgott butiksutbud. Men det är skillnad på köpcentrum och köpcentrum. En galleria inne i stadens centrum har tvärtom en positiv effekt på stadslivet och centrumhandeln. Gallerian blir till en magnet som drar folk till en given punkt inne i stadens hjärta. På sina vägar till och från gallerian passerar människorna givetvis även alla andra fristående butiker och serviceinrättningar. Och alla som jobbar med butikshandel vet att flödet av potentiella kunder utanför en affär är "A och O". En galleria i city kommer att öka just flödet av människor i staden.

Öresundsbloggen hopas nu att Lunds politiker och handlare, med sin nyvunna optmisim, vågar se denna outnyttjade potential för staden. Vi hoppas att man snart kommer att på allvar börja diskutera etableringen av ett större köpcentrum inne i city. Det skulle kunna bli den "trigger", den accelerator som får kraften i Lunds många fördelar att blomma ut!