måndag 12 mars 2012

Visste du att...

...Helsingborgs stad under 2011 passerade Norrköpings kommun i folkmängd?

Med sina 130 626 invånare (3 fler än i Norrköping) var Helsingborg vid årsskiftet Sveriges åttonde största kommun. Med ambitiösa stadsutvecklingsprojekt som H+ och fortsatta satsningar på logistik, utbildning och forskning är grunden lagd för tillväxt även i framtiden! Lägg därtill infrastruktursatsningar såsom utbyggnad av Knutpunkten och en återkomst för spårvagnstrafiken. Nya spårvägar planeras dels inne i staden och dels längs pendlingsstråket mellan Helsingborg och Höganäs.