fredag 4 maj 2012

Nytt forskningscenter i Lund

Crafoordska stiftelsen satsar 7,5 miljoner kronor på ett nytt forskningscenter för vård i livets slutskede, s.k. palliativ vård. Det nya centret ska drivas av Region Skåne i samarbete Lunds universitet och kommer att lokaliseras till Lund.