söndag 1 juli 2012

Grattis Öresundsbron! (Därför bör avgifterna sänkas)

Idag är det exakt 12 år sedan Öresundsbron invigdes. Den fasta länken mellan Malmö och Köpenhamn, mellan Skandinavien och kontinenten, har med facit i hand blivit en stor succé! Trafiktalen har överträffat de mest optimistiska prognoser som fanns innan bygget, särskilt vad gäller tågtrafiken, och idag är det mer eller mindre omöjlig att tänka sig en vardag utan bil- och järnväg mellan Skåne och Själland. Fråga de tusentals Öresundsbor som dagligen pendlar till jobb eller studier på andra sidan sundet!

Ändå hade det kunnat vara så mycket bättre! Trafiken över bron, och därmed också den regionala integrationen och utvecklingen, hämmas effektivt av den höga avgift som man tvingas betala för att åka på bron. De som korsar sundet för att arbeta, studera, forska, roa sig eller träffa vänner och familj på andra sidan är Öresundsregionens hjältar. Det är de som driver integrationen framåt genom att skapa och forma en gemensam arbetsmarknad och konsumentbas. De driver integrationen framåt genom att utnyttja Öresunds fulla utbud av möjligheter, kultur, kapital och potentiella möten på båda sidor sundet. Det är de som avhjälper flaskhalsar och kapacitetsbrister, som dämpar plötsliga fall i efterfrågan och som genom sina krav och behov driver fram en förbättrad infrastruktur...

Ändå bestraffas dessa hjältar varje minut, varje dag, året runt med en hutlöst hög broavgift. Om man menade allvar med att vilja integrera och släppa lös regionens krafter och fulla potential borde man inte bestraffa broresenärerna med höga avgifter, som dämpar deras resande, utan istället stimulera och belöna. Öresundsbron är regionens kroppspulsåder och resenärerna är dess blod. Varför försöker man då med en avgift att strypa blodflödet??

Enligt vår uppfattning är broavgiften det enskilt största gränshindret mellan Sverige och Danmark. Vad kan vara mer konkret, uppenbart och symboliskt än en att få en "böteslapp" varje gång du passerar gränsen?

Öresundsbloggen är inte militant emot alla former av vägtullar. Trängselavgifter kan i vissa fall vara en god idé ur miljösynpunkt, men då handlar det i regel om belopp på 15-45 kr och inte de tiofaldigt högre summor som är aktuella för Öresundsbron. För en enkelresa!?!!

Optimalt bör det inte vara någon avgift alls på bron. Öresundsförbindelsen är bevisat samhällsnyttig och genererar stora fördelar för både Sverige och Danmark. Den bör då inte vara föremål för annan finansiering än genom skattesedeln. Alternativt kan vi tänka oss en mindre avgift för biltrafiken i syfte att stimulera miljövänligt resande och att motverka trängseln på vägarna, särskilt i rusningstrafik.

Vi är även öppna för en viss avgift om denna öronmärktes till en särskild fond för framtida finansiering av nya gränsöverskridande infrastrukturprojekt mellan våra båda länder, t.ex. en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör, eller regional busstrafik under offentligt huvudmannaskap som ett komplement och "budgetalternativ" till de överfulla Öresundstågen.

Ett första steg är att halvera broavgiften snarast!