måndag 23 juli 2012

Internationell matematikerkongress i Lund

Idag börjar en fem dagar lång kongress i Lund med fokus på matematisk vetenskap tillämpad för industrin: ECMI 2012. Ca 400 deltagare väntas till kongressen.

Det är mycket positivt för Lund att kunna stå som värd för större möten av detta slag: En genomsnittlig kongressbesökare kan spendera ca 3200 kr per dygn på den ort som besöks. Att få stå som värdstad för en kongress innebär således bra affärsmöjligheter för butiker, hotell, restauranger och andra näringsidkare i staden. Detta genererar ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen i företagen vilket i sin tur ger större skatteintäkter för kommunen – medel som till exempel kan användas för att stärka och bygga ut välfärden.

Läs mer: http://www.maths.lth.se/ecmi/ecmi2012_org/