onsdag 26 september 2012

ESS: På Star Trek-nivå

Sir Patrick Stewart, känd från bl.a. Star Trek, introducerar i denna video konceptet och tekniken bakom European Spallation Source (ESS) - den stora och ytterst avancerade forskningsanläggning som enligt planerna ska uppföras i Lund. ESS har varit en våt dröm för Europas materialforskare och fysiker i mer än två decennier. Inom sitt fält jämförs den med vad Hubble-teleskopet är för astronomin. Detta är en dröm som nu sakta men säkert ser ut att materialiseras - mitt i Öresundsregionen!