måndag 17 september 2012

Loop City - En vision för Öresund

Vi vill tipsa om den intressanta framtidvision för Storköpenhamn som den danska arkitektbyrån BIG (Bjarne Ingels Group) tagit fram. Den inkluderar den svenska sidan av Köpenhamnsregionen, alltså Skåne, och formar en spännande bild av hur Öresund i framtiden kan formas och fortsätta utvecklas till en ledande europeisk metropol.

Loop City är i korthet en vision om hur den klassiska "fingerplanen" för Storköpenhamn kan vidareutvecklas till en mer decentraliserad ringformation sammanhållen av ett koncentrerat transport- och kommunikationsstråk med nya investeringar i lightrail/spårväg samt existerande och uppgraderade S-tåg, Metro och motorvägar. Grönområden ackompanjerar genom hela det utvecklade urbana landskapet. Visionen inbegriper den svenska/östra sidan av Öresund där en sydlig Öresundsförbindelse (öresundsbron) i framtiden kompletteras med en fast nordlig förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och på så vis skapar en väg- och järnvägsring - en loop! Man har publicerat en 165 sidor lång bildpresentation av Loop City, framtidens Öresund. (Köpenhamnsperspektivet breddas till en Öresundsvision på sid 144 och framåt...)

Och här är filmen: