måndag 21 juli 2008

Relationer bygger äkta integration

Öresundsbloggen har tidigare skrivit om hur skillnader mellan danska och svenska löner, arbetskraftsutbud/efterfrågan, bostadspriser, levnadskostnader etc. kommer att utgöra ett effektivt bränsle för den regionala utvecklingen framöver. I takt med att fler människor och företag utnyttjar dessa skillnader kommer de emellertid att gradvis suddas ut när en harmonisering sker.

Under tiden kan istället en äkta integration slå rot - när svenska och danska kollegor flyttar sitt umgänge också utanför arbetsplatsen, när danska föräldrar sätter sina barn i svenska dagis och när ungdomar och studenter från båda sidor sundet blir vänner. De relationer som kommer att utvecklas mellan människor i regionen kommer att vara det fundament på vilket Öresunds framgång vilar.

Nu kommer tidiga indikationer på att detta resonemang är riktigt. Öresundsbrokonsortiet rapporterar att en majoritet av de danskar som flyttat till Sverige sedan Öresundsbron öppnades 2000 tror sig bo kvar i Sverige även om tio år. Ett stort antal av de danska bropendlarna säger t.o.m. att de tänker stanna i sitt nya hemland livet ut.

"I första hand flyttar danskarna över sundet av ekonomiska skäl, men efterhand får de andra grunder till att stanna. I undersökningen framhäver danskarna att de bor nära naturen i Skåne och att svenskarna är vänliga och avslappnade. Slutligen upplever vi också att danskarna får barn och därför väljer att bli kvar", säger analyschef Britt Andresen från Öresundsbro Konsortiet till den danska tidningen Politiken.

Resultatet från brokonsortiets undersökning stämmer väl överens med svaren i en enkät som Malmö stad lät alla nyinflyttade danskar besvara för en tid sedan.

När relationer etableras så skapas också riktig integration. Den främsta uppgiften för politiker, myndigheter och andra aktörer på båda sidor sundet och på alla geografiska skalnivåer, från lokalt till EU, blir att främja och underlätta för dessa relationer att skapas! Ibland kan detta låta sig göras med relativt enkla beslut - som att t.ex. avskaffa den feltänkta broavgiften. Ibland krävs mer komplicerat och långsiktigt arbete, något som de danska och svenska statsmakterna hittills varit duktiga på att undvika. Men tålamod är en dygd, och den som väntar på nåt gott…

Artiklar om detta ämne:
Sydsvenskan
Svenska Dagbladet
Politiken

Läs även vad andra bloggar skriver om , , , , , ,