fredag 13 februari 2009

Klart för bro över Fehmarn Bält!

Nu är alla formella hinder för en fast förbindelse över Fehmarn Bält, mellan Danmark och Tyskland, borta. Alla tyska delstater utom en röstade på fredagen ja till att Tyskland ska delta i projektet, en motor- och järnvägsbro som knyter samman Rødby i Danmark med Puttgarden i Tyskland. Därmed kommer man snart att kunna ta sig landvägen direkt från Öresundsregionen och Sjælland ner till kontinenten utan att behöva ödsla tid på färjetrafik eller ta omvägen via Jylland. Även om tyskarna nästan helt slipper att bidra till finansieringen – Danmark står för i princip hela notan – så måste man ändå notera att beslutet i det tyska Förbundsrådet har god tajming och ligger väl i tiden. I veckan presenterade ju den federala regeringen ett gigantiskt stimulanspaket för ekonomin där just stora infrastruktursatsningar på vägar, järnvägar, broar och tunnlar står i fokus.

Också vi svenskar har stor anledning att vara glada över det tyska beslutet. En fast förbindelse innebär att restiden mellan Sverige och kontinenten förkortas med flera timmar. Det betyder naturligtvis mycket både för turistande hushåll och för näringslivets transporter. Men vad viktigare är, med en bro på plats så ges konkreta förutsättningar att äntligen göra allvar med planerna på att bygga höghastighetsbanor för tåg mellan Skandinavien och resten av Europa. Då kapas restiderna ytterligare med flera timmar samtidigt som ett modernt och miljöanpassat transportsystem etableras. En av linjedragningarna bör självklart vara Stockholm – Öresund – Hamburg. Skandinaviens två största storstadsregioner binds samman med en nordtysk metropol med över tre miljoner invånare varifrån fortsatta tågresor till bl.a. Berlin, Amsterdam, Bryssel och Paris är möjliga redan idag.

Etablerandet av snabbtåg skulle vidare vara det slutgiltiga argumentet för att det äntligen är dags att börja projektera tunneln under Öresund mellan Helsingborg och Helsingør. Den skulle bli ett utmärkt komplement till en allt hårdare belastad Öresundsförbindelse i söder. När nu Danmark investerar så mycket pengar i en bro som Sverige utan tvekan kommer att dra stor nytta av borde det väl inte vara mer än rätt att Sverige erbjuder sig att stå för huvudfinansieringen av den betydligt billigare HH-tunneln! Som ett tecken på vår tacksamhet alltså…

Oavsett hur det blir med en framtida HH-tunnel så kommer Öresundsregionen att dra stora fördelar av bron över Fehmarn Bält. Skåne knyts i ännu högre grad närmare kontinenten och Malmö blir den stad i Sverige som får de mest utvecklade kontakterna med stormakten Tyskland. För Sjælland kommer själva bygget att skapa hundratals jobb i många år framöver och de förbättrade kommunikationerna och ökande trafikflödena tros ge en viktig tillväxtinjektion som kommer att bli kännbar även uppe i Hovedstadsregionen. Köpenhamn blir en naturlig nod tillsammans med städer som Berlin och Hamburg i ett nät av europeiska metropoler. Dessutom hamnar man mitt i trafikflödena mellan Skandinavien och övriga Europa och blir den naturliga ”gatukorsningen” och fördelningspunkten för dessa flöden. Inte sedan andra världskriget har den danska huvudstaden vuxit så snabbt som idag. Ändå är det kanske bara början….?


Artiklar:

Förbundsrådet sade ja till Fehmarn (I Svd och Aftonbladet)

Tyskt ja till enormt stimulanspaket (I VA.se och Aftonbaldet)


Läs även andra bloggar som berör , , , , , , , ,