fredag 13 februari 2009

Sverige + Danmark = Sant?

Än är inte våren här, men trots det är det kärlek i luften.. Här är två tecken på att Sverige och Danmark kommit allt närmare varandra:

1. Det är klart för fusionen mellan svenska Posten och danska Post Danmark
2. Sverige och Danmark får ett gemensamt luftrum

Det sedan tidigare offentliggjorda samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark är nu helt klart. Det nya postbolaget blir till 60% svenskägt och till 40% danskägt. I styrelseröster blir fördelningen 50-50. Styrelseordföranden blir dansk och VD:n blir svensk. Man skapar med andra ord ett nytt SAS där nationella intressen ska försöka balanseras mellan de olika länderna. Ofta sker nog detta på bekostnad av lönsamhet och tillväxt. Men på lång sikt kan det nog ändå komma något positivt ut av denna lekplats där politikerna får smaka på direktörslivet i skyddad verkstad… Troligtvis kan det sammanslagna företaget bli stort nog att kunna konkurrera på den europeiska marknaden och förhoppningsvis privatiseras inom en inte allt för avlägsen framtid. Men det allra mest positiva är vi Öresundsbor nu med gott samvete kan KRÄVA ett brevporto som avspeglar det faktiska avstånd brevet ska transporteras. Det är ju helt horribelt att det ska vara billigare att skicka ett brev från Malmö till Kiruna, än från Malmö till Köpenhamn..! (Läs mer i Sydsvenskan)


Och så till nästa kärleksförklaring: Flygtrafiken över både Danmark och Sverige kommer om några år att styras av ett bolag som ägs gemensamt av svenska Luftfartsverket och danska Naviair. Det gemensamma luftrummet kommer att kontrolleras från flygledningscentraler på Copenhagen Airport, Malmö Airport och Arlanda. Vi drömmer ju all om att nationsgränsen mellan Skåne och Sjælland ska gå att sudda ut. Att gränsen nu åtminstone försvinner i luften får väl ses som ett gott första steg? (Läs mer i Sydsvenskan)


Läs även andra bloggar om , , , , ,